Hizmetlerimiz

Sıhhi Tesisat Projeleri

Çağdaş dünyamızda insanların sağlıklı, güvenli, konforlu ve ekonomik bir şekilde yaşaması ve çağdaş yapılara sahip olmasında hiç şüphesiz ki proje hazırlık ve uygulamanın önemi büyüktür. Bu da iyi kaliteli bir mühendislik hizmeti verilerek sağlanabilir.
Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu tahliyesi konularını içerir.
TETİK PROJE ofisi olarak sıhhi tesisat projelerini ve raporlarını uzman mühendis kadromuz ile mimariye uygun olarak hazırlar, tüm kontrollerini yaptıktan sonra onaylı olarak müşterimize teslim ederiz.

Teklif Almak için Lütfen Bizimle İrtibata Geçin
Teklif Al