Hizmetlerimiz

Şantiye Şefliği Hizmeti

Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur.
TETİK PROJE ofisi olarak uzman mühendis kadromuz ile binaların 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğine uygun olarak yapılmasını denetler ve sağlarız.

Teklif Almak için Lütfen Bizimle İrtibata Geçin
Teklif Al